พระร่วงหลังรางปืน ปี2515 วัดโพธาราม จ.สุโขทัย

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระร่วงหลังรางปืน ปี2515 วัดโพธาราม จ.สุโขทัย
 ราคา (1,800 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระร่วงหลังรางปืน วัดโพธาราม จ.สุโขทัย พิธีพุทธาภิเษกใหญ่มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๙รูปเจริญพระพุทธมนต์ 1,พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะจ.ชลบุรี 2,พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจ.นครนายก 3,พระครูสุขวโรทัย รองเจ้าคณะจ.สุโขทัย 4,พระครูพิลาศธรรมคุณ เจ้าคณะอ.คีรีมาศ 5,พระครูพิรุฬห์สุคการ เจ้าคณะอ.สวรรคโลก 6,พระครูบวรธรรมานุศาสต์ เจ้าคณะอ.ศรีสัชชนาลัย 7,พระครูรัตนโชติคุณ เจ้าคณะอ.ทุ่งเสลี่ยม 8,พระครูวิมลกิจโกศล เจ้าคณะอ.กงไกรลาศ 9,พระครูสุธรรมโกวิท รองเจ้าคณะอ.เมืองสุโขทัย และมีพระคณาจารย์นั่งปรกบริกรรมเจริญภาวนาปลุกเสกอีกหลายร้อยรูปอาทิ 1,พระราชอุทัยกวี”พุฒ” วัดมณีสถิตย์ฯอุทัยธานี 2,พระราชปัญญาโสภณ”สุข” วัดราชนัดดาราม 3,พระราชปัญญามุนี”อินทร์” วัดจักรวรรดิราชาวาส 4,พระวิบูลวชิรธรรม”สว่าง” วัดคฤหบดีสงฆ์ 5,พระอินทรสมาจาร”เงิน” วัดอินทรวิหาร 6,พระสุนทรกิจโกศล”บัว” วัดเทพธิดาราม 7,พระสุทธิธรรมาจารย์”คอน” วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษติ์ 8,พระวิบูลเมธาจารย์”เก็บ” วัดดอนเจดีย์ 9,พระศรีลักษวงศ์”สุนทร” วัดชิโนรสาราม 10,พระสุชัยมุนี”พุฒ” วัดศรีวิชัยวัฒนาราม 11,พระครูคีรีมาสธรรมคุณ”ภุชงค์” วัดวาลุการาม 12,หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง 13,หลวงพ่อปี้ วัดด่านลานหอย 14,หลวงพ่อห้อม วัดคูหาสวรรค์ 15,หลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน 16,หลวงพ่อพระพรมหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า 17,หลวงพ่อมิ่ง วัดกก 18,หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 19,หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง 20,หลวงพ่อเส้ง วัดกัลยาณมิตร 21,หลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว 22,หลวงพ่อนาค วัดทัศนารุณสุนทริการาม 23,หลวงพ่อเฮง วัดกัลยาณมิตร 24,หลวงพ่อสำราญ วัดมะขามเฒ่า 25,หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ 26,หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ 27,หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน 28,หลวงพ่อเสน่ วัดสว่างอารมณ์ 29,พระครูศรีรัตนาภรณ์ วัดรัตนาราม 30,หลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร31,หลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญาราม 32,หลสวงพ่อเปลื่อง วัดบางคลาน 33,หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม 34,หลวงพ่อทวี วัดโรงช้าง 35,หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง 36,หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน 37,หลวงพ่อย่น วัดกงไกรลาศ ฯลฯ

2016-08-18 13:10:55
2269 ครั้ง
วศิน ทุ่งเสลี่ยม
0945532107
0896334146