พระกรุวัดมเหยงคณ์ อยุธยา เนื้อชินเงิน

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระกรุวัดมเหยงคณ์ อยุธยา เนื้อชินเงิน
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระกรุวัดมเหยงคณ์ อยุธยา พิมพ์ยืนมีพระภามณฑล เนื้อชินเงิน
- วัดมเหยงคณ์ เป็นวัดสำคัญในกลุ่มโบราณสถานทางตะวันออกของเกาะเมืองเก่า ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ในท้องที่
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ...สร้างในสมัยสมเด็จฯพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๑
...สถาปัตยกรรมเป็นแบบลังกา คือ เจดีย์ประธานทรงระฆัง บนฐานมีช้างล้อมรอบ เจดีย์ราย
ก็เป็นทรงระฆัง วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พ.ศ.๒๒๕๒ ระหว่างนั้นทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระตำหนักขึ้นนอกกำแพงวัด เพื่อประทับทอดพระเนตรการปฏิสังขรณ์ ซึ่งกินเวลานานถึงสามปีเศษ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลอง เป็นการใหญ่ถึงเจ็ดวัน
...ตามพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.๒๑๑๒ พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ตั้งทัพหลวงบัญชาการอยู่ ณ.วัดมหเหยงคญ์แห่งนี้ ระยะเวลาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยานานถึงเก้าเดือน
...เท่าที่พบพระกรุวัดมเหยงคณ์นี้ จะเป็นศิลปะอู่ทอง มีทั้งปางนั่ง และ ประทับยืน จะเป็นเนื้อชินเงิน คล้ายกับพระกรุเมืองกรุงเก่าหลายๆกรุ เช่น กรุวัดราชบูรณะ เป็นต้น...องค์นี้ปางยืนมีซุ้มประภามณฑล สูงถึงยอดประมาณ 5.5 ซม. เนื้อชินเงิน สภาพยังสวย พรายปรอทขาวพอมี แห้งซีด มีคราบครุเกาะผิว มีประทุบางๆ แต่ไม่มีระเบิด ไม่ราน ไม่หัก ไม่ซ่อม...ขนาดบาง น่าสะสมเป็นวัตถุโบราณอายุไม่ต่ำกว่าสามร้อยปีครับ...

2016-09-14 17:37:35
1255 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai