พระบูชา ภปร.วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2508 หน้าตัก 9 นิ้ว . .ยุคต้น

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระบูชา ภปร.วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2508 หน้าตัก 9 นิ้ว . .ยุคต้น
 ราคา (139,999 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

@ บรรยายตามภาพ ... ชัดๆ ครับ @
ผิวเดิมๆ ยุคต้นครับ ...พระบูชา ภปร 2508 นี้ เป็นสัญญาลักษณ์แห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครบไตรรงค์ กล่าวคือ
องค์พระพุทธรูป เป็นอุทเทสิกเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า ย่อมหมายถึงพระพุทธศาสนา
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ย่อมหมายถึงพระมหากษัตริย์
ส่วนพระราชภาษิตทีฐานภายใต้ผ้าทิพย์ ย่อมหมายถึงชาติไทย
พระพุทธรูปนี้จึงมีคุณค่าทางศิลปะ ทางประวัติศาสตร์ และทางคุณธรรมแห่งจิตใจ
ยากที่จะหาพระพุทธรูปใดเทียบได้ ...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวพระราชดำริแก่ อ.ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
ในการปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา พระพุทธรูป ภ.ป.ร. ปี2508
ความว่า "เป็นพระพุทธรูปที่ต้องมีลักษณะเข้มแข็งแต่ไม่กระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
ดูมีพระเมตตา สงบ เยือกเย็น สุขุม"...
พระบูชา ภปร 2508...หน้าสวยหวานซึ้งตา งานละเอียด ไม่เด๋อด๋า ไม่ก้ำกึ่ง ถึงจะเป็นยุคแรกครับ

2016-11-12 17:42:12
11785 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-