เหรียญรุ่น๓ ลป.สิม วัดถ้ำผาปล่อง สันติเจดีย์ ปี๒๕๑๗

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญรุ่น๓ ลป.สิม วัดถ้ำผาปล่อง สันติเจดีย์ ปี๒๕๑๗
 ราคา (1,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

เหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ ..รุ่นสันติเจดีย์ ๑๗-๗-๑๗ วัดสันติธรรม ปี๒๕๑๗ เนื้อทองแดง พิมพ์ใหญ่..

...ประวัติการสร้าง...
...คุณแม่นิ่มคิ้ม แซ่เฮ้ง โดยความเห็นชอบของพระครูสันตยาธิคุณ (ทองอิทร์ กุสลจิตฺโต) ได้ริเริ่มก่อสร้างพระเจดีย์วัดสันติธรรม ตามรูปแบบเจดีย์พุทธคยา ทรงเหลี่ยม มีฐานกว้าง ๑๒ x ๑๒ เมตร สูง ๓๑ เมตร ..พระราชวินยาภรณ์ (ปัจจุบัน พระพุทธพจนวราภรณ์ จันทร์ กุสโล) เป็นผู้ให้ฤกษ์และวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๔ เวลา ๘.๑๕ น.
...คุณแม่นิ่มคิ้ม แซ่เฮ้ง ได้ขออนุญาตจากหลวงปู่สิม พุทธาจาโร เพื่อจัดสร้างเหรียญสันติเจดีย์ เพื่อให้บูชาสมบททุนสร้างพระสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม โดยได้สำรองจ่ายเงินส่วนตัวสร้างเหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร รุ่นสันติเจดีย์ ๑๗-๗-๑๗ โดยคุณชัชวาลย์ ชุติมา เป็นผู้ติดต่อประสานงาน นายช่างเกษม มงคลเจริญ เป็นผู้แกะพิมพ์ จำนวนการจัดสร้างไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างทั้งหมดกี่เหรียญ
...หลวงปู่สิม ได้อธิษฐานจิต เมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมี หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และ หลวงปู่ตื้อ ได้อธิษฐานจิตร่วมด้วย ..ได้ทุนทรัพย์ ๒๐๖,๙๙๘.๕๒ บาทหักค่าใช้จ่าย ๑๓๒,๔๗๐.๐๐- เหลือเงินสร้างสันติเจดีย์ ๗๔,๕๒๘.๕๒ บาท

...เหรียญสันติเจดีย์นี้ เท่าที่พบ มี ๓ เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง มีสองขนาด คือ เหรียญกลมขนาดเหรียญห้าบาท และ เหรียญเล็กขนาดเหรียญบาท นับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่ ๓ ของหลวงปู่สิม ที่มีในทำเนียบเหรียญของท่าน

...ข้อมูลพิเศษ ...อักขระธรรม ด้านหลังเหรียญจารึก คาถาที่หลวงปู่ท่านได้ในขณะนั่งสมาธิ ปรากฏภาพนิมิตท้าวสักกะเทวราชมาบอกให้ภาวนาเพื่อป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงว่า " อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต"...(ขอบคุณข้อมูลจากวัดสันติธรรม)
...เหรียญนี้กลมใหญ่ เนื้อทองแดง สภาพสวย ผิวแห้งเดิมๆ ประวัติชัดเจน อยู่ในทำเนียบรุ่นต้นๆ สะสมได้สบายใจครับ..

2016-08-01 17:05:23
483 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai