สมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เนื้อโลหะชุบทองไม่มีกริ่ง รุ่น2 (ก้นกลวง)

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

สมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เนื้อโลหะชุบทองไม่มีกริ่ง รุ่น2 (ก้นกลวง)
พระเครื่องที่แนะนำ

 โชว์พระ
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

สมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เนื้อโลหะชุบทอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีเรือนแก้ว ใต้ฐานมีช่องกลม เดิมช่างจะใส่กริ่งแต่หลวงพ่อห้าม ท่านว่า คนจะจับพระเขย่า เป็นการปรามาสพระรัตนตรัย จะเป็นโทษ

รุ่้นแรกปลุกเสกเมื่อ 16 พฤษภาคม 2535 สร้างด้วยโลหะ มี 3 ชนิด
1ทองคำ
2เงิน
3โลหะชุบทอง
(ข้อมูลจากหนังสือ "สมบัติพ่อให้" เล่มที่ 1)

2017-05-22 02:22:28
2507 ครั้ง
ศิลป์ส่องพระ by chettsongpra
081-6865899
chettsongpra