ภาพถ่ายเก่า..รวมคณาจารย์

รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ภาพถ่ายเก่า..รวมคณาจารย์
 โชว์พระ
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ชินราชอินโดจีน...เรียกได้ว่าเป็นพระรุ่นแรกๆของประเทศไทย
ที่ได้รับการปลุกเสกหมู่ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั่วทุกสารทิศ ในปี 2485
ณ.วัดสุทัศน์
โดยคณาจารย์ทั้งหมดล้วนเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นที่รู้จักกันระดับประเทศในขณะนั้น

2017-06-06 02:09:29
1199 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-