ฤาษียุครัชกาล..ฐาน 2 นิ้ว สูง 3.5 นิ้ว

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ฤาษียุครัชกาล..ฐาน 2 นิ้ว สูง 3.5 นิ้ว
 โชว์พระ
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ฤาษียุครัชกาล ปั้นได้สัดส่วนหน้าตาเหมือนคนจริงๆมากครับ
รูปหล่อฤาษี..ฐาน 2 นิ้ว สูง 3.5 นิ้ว
คาถาบูชาพระฤๅษีพิฆเณศ โอม กังการะมะเต ชะยะ คเณสะ ยะนะมะฮะ ชะยะคะเณศะ ชะยะ คเณศะ เทวานะมะ มาตาธาตี ปะจะวะตี ปิตา มะหาเทวะ นะมะ จะทุวันทา โกคะ จะเค ปัตตะ กาเร เสวา นะมะ เอกะทันตะ ทะยาวันคา จาระสุธา ธารีนะมะ มาเถ สินทูระ เสเห มูเส กี อะสะวารี นะมะ อันธะนะ โก อาง ขะ เทตะ โก กายา พรหมณะ นะโก กุตรระ เทตะ โกทินะ นิระธะนะ มายะนะมะ

2017-06-06 02:27:18
1282 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-