ขันเงิน ถมทอง..ลายครุฑ(หายาก)

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ขันเงิน ถมทอง..ลายครุฑ(หายาก)
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ขันเงินถมทองโบราณ..ลายครุฑ
เป็นเครื่องถมที่พระราชทานไห้แก่ข้าราชการ ผ่ายปกครอง
สมัยโบราณ หนัก 153 กรัม กว้าง 5 นิ้ว..
..ตัวขัน ทำด้วยเงินแท้ เดินเส้นทอง ตามลาย ตัวขันเป็นลาย ที่น่าสนใจ คือส่วนมากที่เห็นจะเป็นลายสิงห์ หรือดอกไม้
แต่ใบนี้เป็น...ครุฑ...หายากมากๆ

2017-08-21 21:19:19
1616 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-