รูปเหมือนหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม ปัตตานี ปี๒๕๓๐

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

รูปเหมือนหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม ปัตตานี ปี๒๕๓๐
 ราคา (2,000 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระรูปเหมือนหล่อฯหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม จ.ปัตตานี ปี๒๕๓๐ เนื้อโลหะผสมชนวนเก่ารุ่นแรก...

..ประวัติหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม จ.ปัตตานี "หลวงพ่อทุ่งคา" วัดบูรพาราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย เป็นศิลปะสมัยเชียงแสนผสมอู่ทอง พุทธศตวรรษที่ ๑๗ หล่อด้วยทองสำริดขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๕ เซนติเมตร สูง ๗๑ เซนติเมตร
...สมเด็จฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้ความเห็นว่า เป็นศิลปะอินเดียผสมเชียงแสน ด้วยพระเกตุมาลาเป็นตุ่ม พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาเล็กละเอียด มีอุณาโลมเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยะหริ่งมาร่วม ๑๘๐ ปีเศษ

...หลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม มีอภินิหารเป็นที่ประจักษ์ล่วงมาแล้วถึง 3 ช่วงอายุคน ในทางพุทธคุณเมตตามหานิยมคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งปวงได้ แคล้วคลาดจากเหตุร้ายต่างๆ เป็นที่เคารพสักการะนับถือบูชา หากเป็นพระประจำบ้าน ก็จะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันให้ปราศจากภัยพิบัติต่างๆ อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ อัคคีภัย วาตภัย ให้ความร่มเย็นเป็นสุขเสริมความเป็นสิริมงคล จำเริญพูนผลด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ แก่ทุกๆ คน
กล่าว กันว่า วัดบูรพาราม เป็นแหล่งที่ผู้คนมาพึ่งพิงหลวงพ่อทุ่งคา ทั้งชาวจีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ ก่อนจะตั้งตัวได้ ชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชน และชาวมุสลิมมักจะระลึกถึงหลวงพ่อทุ่งคาเมื่อมีความเดือดร้อนเสมอ วัดบูรพารามจึงเป็นศูนย์รวมที่หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันได้ อย่างกลมกลืน

...หลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพารามมี ประวัติกล่าวเป็นตำนานว่า พุทธศักราช ๒๓๐๒ หลวงพ่อทุ่งคาไหลมาตามกระแสน้ำที่ฝั่งแม่น้ำยามูตอนบน ในหมู่บ้านชาวมุสลิม ชาวมุสลิมพยายามลากขึ้นทุกวิถีทางก็ไม่อาจจะนำขึ้นมาจากน้ำได้ จึงได้บอกให้ชาวพุทธมานำขึ้น ชาวพุทธได้จุดธูปเทียนอธิษฐาน อัญเชิญขอด้วยความเคารพ ดึงขึ้นอย่างง่ายดาย เป็นที่อัศจรรย์ใจของชาวมุสลิม จึงได้พากันนับถือเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทุ่งคา..ต่อมาสร้างวัดถวายชื่อว่า วัดบูรพาราม
...อภินิหารเกี่ยวกับหลวงพ่อทุ่งคามักจะแสดงให้ปรากฏอยู่เสมอๆ พุทธศักราช ๒๔๑๒ ทางราชการประสงค์จะอัญเชิญเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ระหว่างอยู่ในเรือเดินทางจากปัตตานีมายังเมืองสงขลา ปรากฏว่าเกิดลมพายุรุนแรงเป็นที่น่าหวาดกลัวอย่างยิ่ง ผู้คนในเรือต่างวิงวอนมิให้เกิดอันตราย ลมจึงสงบ เมื่อเรือแล่นมาถึงเมืองสงขลา สมเด็จฯพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงให้อัญเชิญกลับวัดบูรพารามเช่นเดิม กล่าวว่า เกิดอภินิหารด้วยเพราะเหตุที่หลวงพ่อวัดทุ่งคาไม่ประสงค์จะย้ายถิ่น

...องค์นี้เป็นพระหล่อโบราณ รูปเหมือนหลวงพ่อทุ่งคา เนื้อโลหะผสมชนวนยุคแรก (กริ่งรุ่นแรกสร้างปี๒๕๐๐ และ ต่อมา ปี๒๕๐๕) องค์นี้ ปี๒๕๓๐...มีพิธีกรรมยิ่งใหญ่ มีพระเกจิสายใต้ หลายๆท่านมาร่วมปลุกเสก รวมทั้งท่านอาจารย์นอง วัดทรายขาว...พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ฯลฯ. มาตรฐานพระสายใต้ นิยมสะสมครับ..มีประวัติ มีภาพในหนังสือวัดจัดสร้างชัดเจน...องค์นี้สภาพเก็บเก่าเดิมๆ คราบเบ้าผิวไฟยังอยู่ ไม่ผ่านการใช้ครับ ขนาดสูง 2 ซม.มีกล่องเดิมจากวัดครับ..เหมาะสำหรับขึ้นคอบูชาพุทธคุณเต็มๆครับ...พระไม่แพง แต่หาไม่ง่าย..

2017-11-20 14:36:36
455 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai