พระพิฆเนศ เจ้าคุณอุดมวัฒนมงคล วัดถ้ำวัฒนมงคล จ.ระยอง

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระพิฆเนศ เจ้าคุณอุดมวัฒนมงคล วัดถ้ำวัฒนมงคล จ.ระยอง
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระพิฆเนศ เจ้าคุณอุดมวัฒนมงคล วัดถ้ำวัฒนมงคล จ.ระยอง

ขนาดลอยองค์ เนื้อทองเหลือง ชุบทอง สวย หายาก

จัดสร้างในปี 2556

♥♥ จำนวนการจัดสร้าง

1. ขนาดหน้าตัก 25" จำนวน 1 องค์
2. ขนาดหน้าตัก 5" จำนวน 30 องค์
3. ขนาดลอยองค์ เนื้อทองเหลือง 2,006 องค์
4. ขนาดลอยองค์ เนื้อสัมริตเก่า 45 องค์ + 10 องค์
5. แบบ ช่อ 7 ช่อ
.......................................

♥ เททองหล่อ 8 กันยายน 2556
ณ วัน ขึ้น 4 ค่ำเดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดพระพิฆเนศและวันเกิดท่านเจ้าคุณฯด้วย โดย ท่านเจ้าคุณอุดมวัฒนมงคล เป็นองค์ประธานในการเททอง

♥ จัดพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษกและเทวาภิเษก ครั้งแรก 8 ตุลาคม 2556 (ขนาดบูชา 5" และลอยองค์)
ในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งห่างกับวันเททอง 1 เดือนพอดีโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมีการโคจรมาพบกันพอดีของพระเสาร์และพระราหู จึงได้กำหนดให้ทำการพุทธาภิเษกรอบแรกขึ้น เมื่อมาดูปฏิทินจึงทำให้รู้ว่าระยะเวลาของการเททองและพุทธาภิเษกฯห่างกัน 1 เดือนพอดิบพอดี และในวันนั้น พระเกตุได้เสด็จมาร่วมพิธีด้วยเป็นการเสริมมงคลของมงคลวัตถุในพิธีให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากและมีพลังพุทธานุภาพสูงสุด

♥ จัดพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษกและเทวาภิเษก ครั้งที่สอง 20 ตุลาคม 2556 (องค์ 25" และทั้งหมด)
ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (ถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน) ซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้ง 3 โลกให้เชื่อมโยงเห็นกันได้ และมีการโคจรของดวงดาว 6 ดวง มาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันในวันนี้ ทำให้มงคลวัตถุที่ปลุกเสกในวันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก

♥♥ พุทธคุณ
โดดเด่นด้านโภคทรัพย์ การเงิน เนื่องจากทำการพุทธาภิเษกในวันที่พระราหูมาสถิตย์ ซึ่งถือว่าพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย จึงจะประทานพรให้วัตถุมงคลที่พุทธาภิเษกในวันดังกล่าวมีพุทธคุณโดดเด่นด้านโภคทรัพย์ เงินทอง
อธิษฐานขอได้ดังใจและได้สมปรารถนา ด้วยพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าผู้ขจัดปัดเป่าปัญหาและประทานความสำเร็จให้แก่ผู้บูชา พระองค์เสด็จมาในพิธีและประธานพรดังกล่าวนี้ให้ครับ
แคล้วคลาดปลอดภัย ด้วยพระเกตุมาสถิตย์ในพิธี จึงได้ประทานพรให้วัตถุมงคลในพิธีทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธิ์สูง มีฤทธิ์มีอำนาจสูงสุด และผู้ที่บูชาจะได้รับการคุ้มครองจากพระเกตุให้แคล้วคลาดปลอดภัย และรอดพ้นจากการตายโหง

... หล่อขนาด 5" เพิ่ม จำนวน 10 องค์ พุทธาภิเษกใน พิธีลอยกระทง...

2018-01-18 08:35:24
214 ครั้ง
พระเครื่องวัดถ้ำวัฒนมงคล จ.ระยอง
081-9380344
pproximo