พระหลวงปู่ทวดคุณแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธ เนื้อผงใบลาน ปี2506 หลังยันต์ นะอะระหัง สวยเดิมๆ

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระหลวงปู่ทวดคุณแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธ เนื้อผงใบลาน ปี2506 หลังยันต์ นะอะระหัง สวยเดิมๆ
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระหลวงปู่ทวด เนื้อผงใบลาน พ.ศ. ๒๕๐๖ หลังยันต์ นะอะระหัง (เป็นพิมพ์ของวัดอาวุธวิกสิตาราม) เป็นพระที่น่าสนใจปรากฏในหนังสือรวมวัตถุมงคลสายหลวงปู่ทวด ที่สร้างขึ้นเพื่อแจกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ โดย พระภิกษุวัดสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นชาวใต้ กับพระอาจารย์ชอบ สมฺมาจารี วัดอาวุธวิกสิตาราม โดยใช้พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้นแบบ ในการจัดสร้างประกอบด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เช่น - ผงใบลานที่เหลือจากการสร้างพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม วัดอาวุธวิกสิตาราม รวมผงโยคีฮาเร็บ - ผงพุทธคุณหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ - เกสร ๑๐๘ , ว่าน ๑๐๘ ของพระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถระ) วัดสัมพันธวงศ์ - ดินกากยายักษ์จากภาคใต้ - ดินเหนียวจากจังหวัดสมุทรสาคร - ผงพุทธคุณของพระวิบูลเมธาจารย์ (หลวงพ่อเก็บ) วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - ผงพุทธคุณของพระเทพคุณาธาร (เซี้ยง) วัดเจริญสุขาราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งท่านเดินทางมาพักที่กุฎีมณีคุณ วัดสัมพันธวงศ์ - น้ำมันมนต์ของสามเณรน้อยรัตนโกสินทร์แห่งวัดสัมพันธวงศ์ - น้ำมนต์พระประธานจากวัดสัมพันธวงศ์ซึ่งเก็บไว้ โดยน้ำมนต์นี้ทางวัดได้เชิญโยคีฮาเร็บ และ พ.ต.อ.ชลอ อุทกภาชน์ มาเป็นเจ้าพิธี เพื่อประกอบพิธีปลุกเสกพระผงมงคลมหาลาภ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ - น้ำมนต์จากวัดอาวุธวิกสิตาราม สำหรับการจัดสร้างนั้น ได้มีการจัดสร้างเป็น ๒ พิมพ์ คือ โดยพิมพ์ด้านหน้าใช้พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นหลังตัวหนังสือ พ.ศ.2505 เป็นต้นแบบ ส่วนพิมพ์ด้านหลังมียันต์สองแบบคือ ยันต์แบบของวัดสัมพันธวงศ์และยันต์แบบของวัดอาวุธ-วิกสิตาราม พิมพ์หน้าขององค์พระเหมือนกัน ต่างกันที่พิมพ์หลังพิมพ์ละประมาณ ๑,๐๐๐ องค์ คือ - พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ ดอกบัว มียันต์ อะ อุ มะ (เป็นพิมพ์ของวัดสัมพันธวงศ์) - พิมพ์หลังยันต์ นะอะระหัง (เป็นพิมพ์ของวัดอาวุธวิกสิตาราม) จำนวนการสร้าง ๒,๐๐๐ องค์ เมื่อพิมพ์พระได้ ๕๐๐ องค์ เนื้อผงใบลานเหลือน้อย จึงผสมดินเหนียวลงไป ให้ครบจำนวน พระหลวงพ่อทวดรุ่นนี้ ได้รับการปลุกเสก ๓ ครั้ง คือ - ครั้งที่ ๑ อธิษฐานจิตปลุกเสกผงพุทธคุณให้เป็นพิเศษจากหลวงพ่อทิม วัดช้างไห้ นอกจากนั้น ยังมีการนิมนต์มาปลุกเสกเดี่ยวที่วัดด้วย โดย พ.อ. โท เนินกร่าง ได้นิมนต์หลวงพ่อทิมมาปลุกเสกเดี่ยวที่วัดสัมพันธวงศ์ - ครั้งที่ ๒ ได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ที่วัดเอี่ยมวรนุช บางขุนพรหม กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวจากแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม ผู้ทรงคุณวิทยาคุณแห่งสำนักวัดสัมพันธวงศ์ ซึ่งภายหลังแม่ชีบุญเรือนได้ย้ายไปอยู่ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม พระหลวงปู่ทวด เนื้อผงใบลาน พ.ศ.๒๕๐๖ วัดสัมพันธวงศ์ จึงเป็นพระเครื่องดี มีพุทธคุณสูงมากในยุคนั้น ที่จัดสร้างจากสุดยอดมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากภาคใต้ คือ ดินกากยายักษ์ และผงใบลานพระพุทโธน้อยของแม่ชีบุญเรือนอันลือชื่อ และผงพุทธคุณจากหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดแห่งมวลสารของภาคกลางเมื่อเกือบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา และกฤตยาคมแฝดที่ได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อทิม วัดช้างไห้ และอธิษฐานจิตเพิ่มเติมจากแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงเป็นพระดีควรค่าแห่งการแสวงหาบูชา เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลอย่างแท้จริง

2016-08-02 23:03:34
1770 ครั้ง
ร้านบอยหล่มสัก/พระเครื่องดีดี
083-3492472
ิฺBOY.LS