เหรียญพระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถร) วัดสัมพันธวงศ์ฯ กรุงเทพฯ ปี๒๕๑๖

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญพระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถร) วัดสัมพันธวงศ์ฯ กรุงเทพฯ ปี๒๕๑๖
 ราคา (1,350 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

..พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กทม. รูปที่ ๙ ตั้งแต่ พศ.๒๔๖๐-๒๕๑๐ (http://www.watsamphan.com/datawat/my06_maharach/index_maharach.htm)
....อ้างอิงข้อมูลของวัดสัมพันธวงศ์ครับ :
...สืบเนื่องมาจากการหล่อสร้างพระพุทธปฏิมาประธาน ประจำพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ (พระพุทธศรีสุทธิสัมพันธ์) ทางวัดได้นำแผ่นทองไปถวายท่านเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ๗๙ วัด และถวายพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณในภาคต่าง ๆ ของประเทศอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ลงอักขระและเลขยันต์ปลุกเสกตามถนัดของแต่ละอาจารย์ เสร็จแล้วนำไปถวายขอเมตตาจาก หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ให้บริกรรมภาวนาปลุกเสกแผ่นทองนั้นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำมาเข้าพิธีพุทธาภิเษก เพื่อหลอมหล่อเจือปนในพระพุทธปฏิมาประธาน และพระพุทธรูปบูชาจำลอง ..ในวันเททอง ทางวัดได้ทูลอาราธนาเจ้าพระคุณฯสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) เสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย และทรงเททอง พระคณาจารย์ร่วมพิธี อาทิ
1.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี (ชรามาก จะแผ่พลังเมตตาจิตมาในวันพิธี)
2.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ (ชรามาก จะแผ่นพลังเมตตาจิตมาให้ในวันพิธี)
3.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโต วัดสิริสาลวัน อุดรธานี
4.พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม อุดรธานี
5.พระอาจารย์บุญ ชินวโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
6.พระอาจารย์จันทร์ เขมปปตโต วัดจันทาราม หนองคาย
7.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร
8.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก หนองคาย
9.พระอาจารย์ลี ฐิตธมโม วัดศรีชมพู สกลนคร
10.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
11.พระอาจารย์อุ่น กลยาณธมโม วัดป่าบ้านโคก สกลนคร
12.พระอาจารย์สุภาพ ธมมปญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
13.พระอาจารย์คล้าย ทานรโต วัดสุจินต์ประชาราม สกลนคร
14.พระอาจารย์เตรียม ธมมธโร วัดสามัคคีธรรม สกลนคร
15.พระอาจารย์เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า สกลนคร
16.พระอาจารย์บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร
17.พระอาจารย์ประสาร ปญญาพโล วัดคามวาสี สกลนคร
18.พระอาจารย์บัว วัดป่าบ้านเสาเส้า อุดรธานี
19.พระอาจารย์ปั่น ญาณวโร วัดพุฒาราม สกลนคร
20.พระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก วัดโนนแสงทอง สกลนคร
21.พระอาจารย์เกิ่ง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล สกลนคร
22.พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
23.พระวิบูลเมธาจารย์ (หลวงพ่อเก็บ) วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
24.พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดหนองพะอง สมุทรสาคร
25.พระครูวิจารณ์สมถกิจ (จรัญ เขมจารี) วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ
26.พระครูพิเนตสมณกิจ วัดประชารังสฤษฎ์ ศรีสะเกษ
27.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี
28.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสา) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
29.พระครูญาณจักษ์(ปรมาจารย์ผ่อง จินดา) วัดจักรวรรดิ กรุงเทพฯ
30.พระศีลขันธโสภณ (หลวงพ่อสนิท) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
31.พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต กรุงเทพฯ
32.พระอุดมสารโสภณ (ผาสุก) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
33.พระญาณโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
34.พระครูวรพรตศีลขันธ์ (หลวงพ่อแฟ้ม) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
35.พระสิรินันทมุนี (สนั่น) วัดพิตรพิมุข กรุงเทพฯ
36.หลวงปู่ฟัก วัดวังไทรติ่ง ประจวบคีรีขันธ์
37.พระครูประจักษ์ตันตยาคม (เฉลา) วัดคีรีภาวนาราม ระยอง
38.พระอาจารย์พวง สุวีโร วัดป่าบ้านปูลู อุดรธานี
39.พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
40.พระอาจารย์ศรีนวล สิริปญโญ วัดศรีไตรรัตนนิมิต อุดรธานี
41.พระอาจารย์บุญมี วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
42.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
43.พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่อหิน) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
44.พระปัญญาพิศาลเถร (สงวน) วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
45.พระธรรมภาณโศภน (สวัสดิ์) วัดปลดสัตว์ อ่างทอง
46.พระพ่อสาม อภิญจโน วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์
47.พระพ่อศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด
48.พระสุทธิสารโสภณ(โสภณ) วัดศรีโพนแท่น เลย
49.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดบ้านปง เชียงใหม่
50.พระชินวงศาจารย์(พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
51.หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา ระยอง
52.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหน้า ระยอง
53.พระครูวิจิตรธรรมภาณี(สิงห์) วัดหนองบัว อุบลฯ
54.พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์
...เหรียญมหามงคล (พระมหารัชชมังคลาจารย์) ออกวัดสัมพันธวงศ์ฯ (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณให้จัดสร้าง) วัดที่ผูกพันโดยตรงกับหลวงปู่แหวน วัดดอนแม่ปั๋ง...(ค้นหาประวัติวัดเพื่อการศึกษาได้ครับ)
...มีสร้างเนื้อเงิน นวโลหะ และ ทองแดง...เหรียญนี้สภาพสวยมากๆ เดิมๆ ผิวนวโลหะเหลือบลายโลหะผสม ตอกโค๊ดด้านหน้าคมๆลึกๆ ...เหรียญดี ออกแบบงดงาม น่าสะสมบูชามากครับ..

2018-10-21 19:28:11
395 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai