เหรียญพระพุทธกษัตราภิมงคล ปี๒๕๑๙ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธกษัตราภิมงคล ปี๒๕๑๙ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา
 ราคา (1,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

...เหรียญพระพุทธกษัตราภิมงคล หลวงปู่เทียม สิริปัญโญ วัดกษัตราธิราชฯ จ.อยุธยา ปี ๒๕๑๙
...ในพิธีเททองหล่อและพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธกษัตราภิมงคล" วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททองหล่อทั้ง “ขนาดบูชา” และ “ขนาดห้อยคอ” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และพระราชทานถวายพระนามพระพุทธรูปลีลาจำลองที่เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองดังกล่าวว่า “พระพุทธกษัตราภิมงคล” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๒/๙๗๔๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙
...“วัตถุมงคล” ที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ พร้อมเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษกอย่างเป็น “ทางการ” โดยมีบันทึกของทางวัดชัดเจนประกอบด้วย “พระพุทธรูปบูชา, พระพุทธรูปจำลองขนาดเล็ก (ห้อยคอ) และ “เหรียญพระพุทธกษัตราภิมงคล” ที่จำลองมาจาก “พระพุทธรูปปางลีลา” องค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ.หน้าพระอุโบสถวัดกษัตราธิราช โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อคราวมีงานฉลองอายุครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ของ “หลวงปู่เทียม สิริปัญโญ” ในปี ๒๕๑๗ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระพุทธกษัตราภิมงคล” มีความหมายว่า “พระพุทธรูปอันเป็นสิริมงคลที่ยิ่งใหญ่แห่งวัดกษัตราธิราช” โดยคำว่า “กษัตรา” ก็คือพระนามของ “พระอาราม” ส่วนพระนามของ “พระพุทธรูป” ก็มีความหมายถึง “พระมหากษัตริย์” เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึง “ความยิ่งใหญ่หรือพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์”
...เหรียญปั๊ม เนื้อทองแดงรมดำ สภาพสวยมาก ผิวหิ้งเดิมๆ พระดี ประวัติชัดเจน ราคาเบาๆครับ...

2018-12-15 09:16:46
319 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai